Obrazek
Publiczna Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3
w Częstochowie
  Historia   

Poradnia czynna  
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 08:00 - 19:00

Nasz adres:
42-200 Częstochowa
ul. Spadzista 13
tel. 34 363 25 50
   Cele i zadania
Pracownicy
   
Konferencja
Jubileuszowa
księga gości
autor strony: Małgorzata Krakowska
marzec 2006
Linki
Opracowania
Druki
Aktualności
Wypełnij naszą anonimową ankietę
Oferta
Pomoc psych.-
   ped.
Zapraszamy na nową stronę
Poradni
 WWW.PORADNIA3.CZEST.PL